INFORMÁCIE

Švédske všeobecné voľby 2018

Dňa 28. Augusta 2018 sa konali na Generálnom konzuláte Švédska v Bratislave, prvý krát od jeho otvorenia v roku 2010, Švédske všeobecné voľby 2018.